Training

De visie van &CO Coaching en Ontwikkeling op trainen en opleiden is mede gebaseerd op het gedachtegoed van Gregory Bateson: "De logische niveaus van verandering."
Veranderingsbereidheid van mensen ontstaat wanneer zij weten wat precies het perspectief is waarop zij "Ja" zeggen. Vanuit een bewuste keuze zijn mensen in staat om verantwoording te nemen. Verantwoording krijgen werkt niet of onvoldoende. Wanneer een situatie vraagt om het inzetten van ander gedrag, gaat het niet om het leren van een kunstje maar om een bewuste keuze in gedrag vanuit verantwoordelijkheidsgevoel.

In trainingen en coachsessies gaan we samen met de deelnemers op zoek naar de relatie tussen hun intentie, de mogelijkheden van gedrag die men vanuit de intentie kan inzetten en het al dan niet gewenste effect daarvan op de omgeving. Hiermee creƫren we een leerproces waarin deelnemers leren wie ze zijn, wat ze voor waarneembaar gedrag in (kunnen) zetten en hoe ze overkomen op anderen. Vanuit dit bewustzijn, zijn mensen in staat om zich te ontwikkelen.