Coaching

Personal Coaching is een professionele en persoonlijke methode om mensen te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid zijn in dit proces de ondersteunende pijlers. Het doel van een persoonlijk coachtraject is dat de coachee zijn of haar aandachtspunten (de coachvraag) resultaatgericht aanpakt met een aantal beproefde acties. Aan de hand van korte termijn resultaten wordt gewerkt aan lange termijn doelstellingen. Hierbij gaat de coach ervan uit dat de eigen manier de beste manier is om succesvol te zijn.

Voorafgaand aan het coachtraject sluit &CO Coaching en Ontwikkeling met de opdrachtgever/coachee kort aan welk resultaat in het dagelijks functioneren het coachtraject een bijdrage moet leveren.

De coach brengt een coachproces op gang dat de coachee ondersteunt om vanuit (zelf)bewustzijn zijn of haar keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Kenmerken van een persoonlijk coachproces met de coach van &CO Coaching en Ontwikkeling zijn veiligheid, vertrouwen, ondersteunen, confrontatie, spiegelen, creativiteit, zelfreflectie, plezier en zelfwerkzaamheid.